Ilmalämpöpumpun osto-opas

Ilmalämpöpumppu on monelle kaikkein tutuin lämpöpumppu. Hankintahinta asennuksineen pysyy yleensä muutaman tuhannen euron paikkeilla ja säästön ollessa noin 25–40 %, on investoinnin takaisinmaksuaika nopea.


Ilmalämpöpumppu on myös myydyin lämpöpumppu ja pelkästään vuonna 2021 Suomessa myytiin laitteita yhteensä n. 103 000 kpl. Suosion kasvamiseen on vaikuttanut lämpimät kesät, joiden seurauksena ilmalämpöpumpun mahdollisuus jäähdyttää ja viilentää huoneilmaa on haluttu hyödyntää. Suosion kasvuun on myös vaikuttanut laitteiden suorituskyvyn parantuminen nykyaikana sekä niiden saatavuuden parantuminen, mikä taas on vaikuttanut hankintahintoihin. Ilmalämpöpumpun käyttö on myös ympäristölle hyväksi, sillä pystyt vähentämään kalliin ostoenergian käyttöä lämmitykseen tai viilennykseen. Voidaankin hyvin sanoa, että ilmalämpöpumppu on uusiutuva energianlähde.


Ilmalämpöpumpun asentaminen ei tarvitse vesikiertoista lämmönjakojärjestelmää, kuten pattereita tai lattialämmitystä. Ilmalämpöpumppu kierrättää ja lämmittää / viilentää nykyistä huoneilmaa. Laite soveltuukin lämmityskäytössä erinomaisesti suoralla sähköllä lämpiäviin koteihin tai vapaa-ajan asuntoihin, mutta sitä hyödynnetään myös muiden lämmitystapojen rinnalla johtuen hyvästä hyötysuhteesta ja sitä myötä aiheutuvista säästöistä.


Tämän oppaan tarkoituksena on antaa sinulle arvokkaita vinkkejä ilmalämpöpumpun hankintaa varten ja tehdä ostopäätöksestäsi helpompaa.

 

Ilmalämpöpumppu yleisesti

Ilmalämpö on jatkuvasti uusiutuvaa lämpöenergiaa, jota hyödynnetään ilmalämpöpumpulla talon lämmitykseen tai viilennykseen. Ilmalämpöpumppu asennetaan yleensä jonkin muun päälämmönlähteen rinnalle, eikä se sovellu ainoaksi lämmönlähteeksi. Ilmalämpöpumppu ei korvaa myöskään talon ilmanvaihtoa, sillä laite kierrättää talon sisäilmaa lämmittäen tai viilentäen sitä. Asentamalla ilmalämpöpumpun pääset käsiksi uusiutuvaan ja saasteettomaan lämpövarastoon, jota on ympärillämme loppumattomasti.

 

Ilmalämpöpumput ovat erittäin kannattavia, varsinkin jos sinulla kuluu paljon energiaa lämmitykseen. Laadukkaan ilmalämpöpumpun hinta on asennettuna noin 2000–2500 euroa. Riippuen hieman laitteen käyttöasteesta ja tehosta yleisesti takaisinmaksuaika sijoittuu noin 3 ja 6 vuoden välille. Säästöt syntyvät energiasäästöjen muodossa, kun saadaan tehokkaammin tuotettua lämpöä taloon vähentämällä ostoenergian käyttöä. Yleisesti ottaen ilmalämpöpumpuilla on noin 3–6 vuoden takaisinmaksuaika. Tämän lisäksi saat samalla viilennyksen ja jäähdytyksen lämpimille kesäpäiville kiinteistöösi.

Sisäilman laatu

Ilmalämpöpumpun käyttö perustuu kiertoilman käyttöön, eli lämmitetty huoneilma puhalletaan sisäyksiköllä huonetilaan. Nykyaikana ilmalämpöpumpuilla on myös monenlaisia suodattimia mitkä tuovat tasaisemman ja puhtaamman sisäilman laadun. Ilmalämpöpumppu siis lämmittää, jäähdyttää ja putsaa samaan aikaan sisäilmasta epäpuhtauksia. Puhdistuksen lisäksi ilmalämpöpumppu kuivaa sisäilmaa tehden siitä miellyttävämmän tuntuista.

Lämmin ilma nousee tiloissa pääosin yläosiin. Usein talojen lattiat ovatkin kylmempiä johtuen juuri tästä. Ilmalämpöpumpulla voidaan tasoittaa näitä talossa ilmeneviä lämpötilaeroja sekä ilman kerrostumista. Nykyaikaisilla ohjaus ja säätö toimenpiteillä pystytään luomaan erittäin tasainen sisälämpötila jokaiselle eri käyttöasteelle ja tarpeelle.

Ilmalämpöpumpun toiminta ja eri vuodenajat

 

Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate on lopulta melko yksinkertainen. Perusajatuksena on siirtää energiaa sisä- ja ulkoyksikön välillä halutulla tavalla. Lämmityskäytössä ulkoyksikkö imee ulkoilmaa höyrystimelle, joka sitoo ulkoilman lämpöenergiaa kylmäaineeseen. Ulkoilman lämpö nostaa kylmäaineen lämpötilaa muutaman asteen ja saa kylmäaineen kaasuuntumaan. Kompressori puristaa kaasuuntuneen kylmäaineen, jolloin kylmäaineen paine kasvaa ja lämpötila nousee. Kuuma kaasu johdetaan putkista pitkin sisäyksikön lauhduttimelle, jolloin lämpöenergia siirtyy sisäyksikön puhaltimella sisäilmaan ja jäähtynyt kylmäaine palautuu nesteen muodossa ulkoyksikölle.


Lämpöpumppua voi käyttää myös jäähdytykseen. Tässä tapauksessa lämmin sisäilma imetään sisäyksikön läpi, jossa höyrystin sitoo huoneilman lämpöenergiaa kylmäaineeseen jäähdyttäen sisäilmaa. Sisäyksikkö puhaltaa jäähtyneen sisäilman takaisin huoneistoon ja lämpöenergia luovutetaan ulkoyksikön kautta ulkoilmaan. Sekä jäähdytys että lämmityskäytössä huoneilmaa myös suodatetaan ja kuivataan, millä pystytään luomaan paremmat olosuhteet sisäilman laadulle.


Markkinoilla on tarjolla kahdenlaisia ilmalämpöpumppuja. Voit valita joko pelkän viilennystoiminnolla olevan tai myös lämmityskäyttöön soveltuvan, jossa on myös viilennystoiminto. Lämmityskäyttöön suunnitellun laadukkaan ilmalämpöpumpun erottaa siitä, että ulkoyksikön sulatus suoritetaan lämpöpumpulla eikä sähkövastuksella. Edullisimmissa malleissa erillinen sähkövastus sulattaa ulkoyksikön pohjalle jäätyvän veden, eikä tätä kyseistä mallia ole täysin suunniteltu suomen haastaviin kylmiin talviin. Lisäksi kun sulatus tehdään lämpöpumpulla eikä sähkövastuksella, säästetään sähkönkulutuksessa. Laadukkaiden ilmalämpöpumppujen käyttöalue riittää kovillakin pakkasilla, eikä niitä välttämättä tarvitse sammuttaa koko vuoden aikana.

 

Hyötysuhde

Hyötysuhde on suhdeluku, millä kuvataan kuinka paljon järjestelmään syötetystä energiasta, voidaan hyödyntää varsinaiseen tarkoitukseen. Lämpöpumppujen hyötysuhteita tutkiessa voi helposti saada väärän käsityksen, sillä niiden tulkinta ei ole aivan yksiselitteistä. Ulkoilman lämpötilalla on suora vaikutus ilmalämpö-pumpun hyötysuhteeseen. Mitä kylmemmällä ilmalla ilmalämpö-pumppua käytetään, sitä huonompi on saatava hyötysuhde ja säästö. Suomessa olosuhteet ja ulkoilman lämpötila vaihtelee huomattavasti. Tästä syystä tulee välttää hyötysuhteen tarkastelua yhdellä tietyllä ulkoilman lämpötilalla (COP). Koko vuoden ajalta saatavat hyötysuhteiden summa (SCOP) on huomattavasti oikeaoppisempi mittari tarkastella hyötysuhteita ja niistä seuraavia säästöjä vertailtaessa eri lämpöpumppuja toisiinsa.


Ilmalämpöpumpun hyötysuhde (COP = Coefficient Of Performance) kertoo, kuinka tehokkaasti ostettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi. Mitä suurempi kerroin on, sitä suorituskykyisempi lämpöpumppu on. Esimerkiksi COP arvolla 4 varustettu lämpöpumppu saa tuotettua 1 kilowatilla 4 kilowattia lämpöenergiaa. COP-arvo on siis voimassa tietyssä lämpötilassa ja on sitä parempi mitä pienempi lämpötilaero on sisä- ja ulkolämpötilan välillä.


Vuosihyötysuhde (SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance) kertoo erityisesti lämmityskäyttöön tarkoitettujen ilmalämpöpumppujen toiminnasta paljon tarkemmin. Laadukkaiden ilmalämpöpumppujen SCOP-arvo on lähellä lukua 5. Huomioi kuitenkin, että SCOP-arvon mittauspisteenä on useimmiten käytetty Keski-Euroopan aluetta. Tästä syystä johtuen SCOP-arvo ei välttämättä täysin kerro ilmalämpöpumpun todellisesta hyötysuhteesta Suomessa.

Säästöt

Säästöjen osalta ilmalämpöpumpun hyötysuhteen lisäksi vaikuttava tekijä on itse laitteen fyysinen sijoituspaikka, sisätilan pohjaratkaisu ja maantieteellinen sijainti. Asenna sisäyksikkö sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee leviämään mahdollisimman esteettömästi. Pidä talon väliovia mahdollisimman paljon avoimina käytön aikana. Nykyaikaisilla laitteilla on myös ylläpitotoiminnot, joilla voit alentaa kiinteistön lämpötilaa, kun et itse ole paikalla. Muista myös säätää päälämmitysjärjestelmä 2–4 astetta ilmalämpöpumpun asetusarvoa matalammalle. Ylläpitotoiminto soveltuu erinomaisesti, vaikka lomakiinteistön peruslämmön ylläpitämiseen lämmityskauden yli.

Toimintoihin on syytä myös kiinnittää huomiota ja sisäyksikön väärä puhallinnopeus voi heikentää laitteen hyötysuhdetta. Mikäli laitteessa on automaattinen puhallinnopeuden säätö, tulisi sitä hyödyntää. Pidä ilmalämpöpumppu myös oikeassa tilassa, eli lämmityskaudella lämmityksellä ja jäähdytys kaudella jäähdytyksellä. Huomioi jäähdytyskäytössä, että mikään muu lämmityslaite ei pääse lämmittämään tiloja samaan aikaan.

Ilmalämpöpumpun valinta ja kannattavuus

 

Ilmalämpöpumput mitoitetaan yleisesti neliö perusteisesti ja sen teho vaihtelee tarpeen mukaan. Kokoluokan määrittely ei kuitenkaan ole täysin näin yksiselitteistä. Ilmalämpöpumppua miettiessä tulee huomioida onko lämmitettävä tai jäähdytettävä alue yhtenäistä tilaa, vai onko kyse useammasta väliseinillä erotetusta huoneesta. Huomioi että ilmalämpöpumppua käytettäessä on hyvä pitää mahdolliset ovet auki, jotta ilman kiertäminen saadaan maksimoitua.

Mitoituksessa on huomioitava myös puhallettavan sisäilman vaikutusalue. Tuo alue määrittelee ilmalämpöpumpun teho tarpeen. Pyri sijoittamaan sisäyksikkö paikkaan, missä sen vaikutusalue on mahdollisimman suuri. Tämä takaa investoinnille parhaan mahdollisen hyödyn ja sitä kautta parhaimmat ostoenergian säästöt ja takaisinmaksuajan.

Yleisesti voidaan todeta että 5 kW ilmalämpöpumppu kattaa 20–60 m2, kun taas seuraava kokoluokka 6,5 kW ilmalämpöpumppu kattaa 50–120 m2. Tästä suuremmat 8,5 kW ilmalämpöpumput kattavat yleisesti yli 100 m2 tilat.

Ilmalämpöpumppu soveltuu niin lomakiinteistöjen peruslämmön ylläpitämiseen, kuin isompien kiinteistöjen lisälämmön tuottajaksi ja sisäilman viilentäjäksi. Kohteen koon kasvaessa pumppujen tehoa ja määrää kasvatetaan. Ilmalämpöpumpun kannattavuutta vertailtaessa eri lämmönjakojärjestelmien kesken eroaa hieman. Jos kiinteistössä on suora sähkölämmitys, tai vesikiertoinen lämmitys pattereiden avulla soveltuu ilmalämpöpumppu erinomaisesti parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta. Mikäli käytössä on suora sähkölämmitys, tai vesikiertoinen lattialämmitys soveltuu ilmalämpöpumppu hyvin näihinkin kiinteistöihin. 

Ilmalämpöpumpun asennus ja huolto

Ilmalämpöpumppua ei voi asentaa laillisesti itse, vaan asennuksen tulee suorittaa tarvittavat luvat omaava asentaja. Esimerkiksi sähköasennuksia varten tarvitaan sähköluvat, sekä kylmäaineen käsittelyyn vaaditaan TUKES kylmäaineen käsittely lupa. Luotettavien maahantuojien ja myymälöiden kautta saat asennukset suoritettua oikealla tavalla, niin että laitteen elinikä ja toiminta on myös kunnollista. Veikon Koneen asennuspalvelut pystyvät auttamaan sinua asennuksen kanssa tarjoamalla luotettavan ja oikeilla luvilla varustetut asennuspalvelut.

Ilmalämpöpumpun asennus ei vaadi tontilla eikä talossa suuria toimenpiteitä. Yleensä kahdelta asentajalta työ vie noin puoli päivää ja kustannus vaihtelee riippuen laitteen kokonaiskustannuksista ja asennustarvikkeista noin 500–900 € välillä. Asentaminen onnistuu hyvin leutona talvi päivänäkin. Omakotitaloon tai kiinteistöön tapahtuva asennus ei yleensä vaadi minkäänlaista erillistä lupaa. Kerrostaloissa ilmalämpöpumpun asennukselle on kuitenkin pyydettävä lupa yhtiön isännöitsijältä.

Hankkiessasi ilmalämpöpumpun kotiisi tai mökille voit laittaa asennustyön kotitalousvähennyksiin. Muista huomioida tämä sillä saat asennuksen summasta takaisin noin 40 % verotuksessa.

Ulkoyksikön asennus

Suunnittele asennuspaikka jo etukäteen niin että sisäyksikön vaikutusalue on mahdollisimman laaja ja ulkoyksikkö olisi mahdollisimman lähellä sisäyksikköä. Ulkoyksikkö asennetaan ulkoseinään tai maa telineelle, joka yhdistetään eristetyllä kupariputkistolla huoneistossa olevaan sisäyksikköön. Mahdollisimman vähäinen kupariputken käyttö tekee asentamisesta edullisempaa ja nopeampaa. Varmista seinäkiinnitystä käytettäessä, että talon kiinnitysrakenteen on oltava tukeva, kuten betoni sokkeli. Puurakenteisissa taloissa suositellaan monesti käytettäväksi maa telinettä, jolla samalla estetään runkoäänien siirtyminen rakenteisiin.

Ulkoyksikön asennuksessa on huomioitava, että lämmityskäytössä kostealla ja viileällä säällä ulkoyksikkö tuottaa kondenssivettä jopa 10–20 litraa vuorokaudessa. Sulamisvesi voidaan johtaa valuma-altaasta haluttuun paikkaan sulamisvesi putkiston avulla. Mikäli valuma-allasta ei käytetä on syytä huomioida, että sulamisvesi valuu ulkoyksikön alle ja välittömään läheisyyteen. Ulkoilman pakastuessa tästä saattaa muodostua jäätä, ja tämä on varsinkin syytä huomioida, jos ulkoyksikön sijainnin lähellä on kulkureittejä.

Lämmityskäytössä ulkoyksikön ilmansuunnalla ei ole mainittavaa merkitystä laitteiston energiatehokkuutta miettiessä. Lämpötila on käytännössä talvisin sama joka puolella taloa. Viilennys tarkoitukseen tarkoitettu ilmalämpöpumppu kannattaa sijoittaa talon varjoisalle puolelle parhaan viilennystehon saavuttamiseksi. Talvella on huomioitava, että ulkoyksikkö ei jää lumen alle. Pohjois-Suomessa suuremmasta lumimäärästä johtuen voidaan joutua ulkoyksikkö asentamaan jopa yli 100 cm korkeuteen maanpinnasta.

POLAR VANTAGE M2 MULTISPORTKELLOPOLAR VANTAGE M2 MULTISPORTKELLO
POLAR VANTAGE M2 MULTISPORTKELLOPOLAR VANTAGE M2 MULTISPORTKELLO

Sisäyksikön asennus

Sisäyksikön sijoittamiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska sillä on suuri merkitys laitteesta saatavaan hyötyyn. Sisäyksikkö tulee sijoittaa mahdollisimman avaraan tilaan, jotta lämpö pääsee leviämään mahdollisimman laajalle alueelle sisätilassa. Varmista että ilman puhallukselle ei ole pumpun lähellä välittömiä esteitä. Rasvaiset, pölyiset ja likaiset ympäristöt eivät ole suositeltavia asennuspaikkoja sisäyksikölle. Vältä sijoittamista esimerkiksi keittiöön. Mikäli muita vaihtoehtoja ei ole, kiinnitä huomiota sisäyksikön huoltoon ja puhdistamiseen entistä enemmän.

Jos kodistasi löytyy takka huomioi tämä myös ilmalämpöpumpun asennuksessa. Sijoittamalla ilmalämpöpumpun oikein pystyt levittämään takan tuottaman lämmön tehokkaasti koko asuntoon. Tämä taas pienentää lämmityskustannuksia ja ostoenergian käyttöä entisestään.

Sisäyksikkö tuottaa jäähdytyskäytössä kondenssivettä. Asennuspaikkaa valittaessa on hyvä ottaa huomioon kondenssiveden viemäröinti. Tämä monesti tapahtuu ohjaamalla vesi sisäyksiköstä kondenssivesiletkun avulla ulos. Kokenut ilmalämpöpumppuasentaja opastaa sinua kaikista käytännön asioista ja asennus paikkojen valitsemisessa.

Ilmalämpöpumpun sähköt voidaan kytkeä suoraan olemassa olevaan pistorasiaan tai sille voidaan tuoda oma sähkönsyöttö. Yleensä ilmalämpöpumppuun riittää 10A-sulake.

Ilmalämpöpumpun huolto ja takuu

Ilmalämpöpumpussa on lähtökohtaisesti kaksi huoltotoimenpidettä, joista omistajan tulee huolehtia itse. Oikealla puhtaanapidolla ja huollolla ilmalämpöpumpun tehokkuus pysyy hyvänä pitkän aikaa, ja laitteen säästövaikutus ei pääse alenemaan.

Sisäyksikön karkeasuodattimen puhdistus tulisi tehdä säännöllisesti vähintään kuukauden välein, mutta mieluusti myös useammin. Suodatin likaantuu enemmän, mikäli sisäilma on likaista. Jos huoneistossa sijaitsee kotieläimiä tai tila on pölyinen tai tupakansavulle altis kannattaa suodatin puhdistaa viikkosiivouksen yhteydessä. Suodattimen voi puhdistaa imuroimalla ja jos suodattimeen jää edelleen likaa voi sen putsata vesihanan alla. Muista antaa suodattimen kuivua rauhassa ennen takaisin asennusta.

Ulkoyksikön puhtaanapito käytännössä vaatii omistajalta säännöllistä tarkastelua. Huolehdi että ulkoyksikön pyörivän ropellin väliin ei kulkeudu roskia tai muita risuja. Tarvittaessa ulkoyksikön ympärille voidaan asentaa suojakotelo, joka estää ongelmien syntymisen.

Ilmalämpöpumpun viilennys käytön osalta on tarkistettava sisäyksikön kondenssiveden oikeaoppinen poistuminen ulos. Kondenssiveden valuminen on merkki siitä, että pumppu toimii oikealla tavalla. Varmista että kondenssivedelle tarkoitettu putki ei pääse tukkeutumaan tarvittaessa kaatamalla sinne vettä ja katsomalla että vesi valuu ulkoyksiköstä ulos.

Laitetoimittajat lupaavat monesti laitteille noin 36 kk takuun. Tämän lisäksi hyväksi todetut luvan omaavat asennusfirmat lupaavat oman takuun työlle. Muista tarvittaessa pyytää oikeaoppinen käyttökoulutus laitteen toimintoihin. Syväpuhdistushuolto tulee ajankohtaiseksi noin 2–3 vuoden välein. Keskustele tästä luotettavan asentajan kanssa jo etukäteen.

Yhteenveto ja vinkit

Riippuen ilmalämpöpumpun sijoituspaikasta, sisätilan pohjaratkaisusta, maantieteellisestä sijainnista ja ilmalämpöpumpun käytöstä voidaan saavuttaa noin 30–50 % kokonaissäästö lämmityskustannuksiin. Ilmalämpö on uusiutuvaa ja ekologista energiaa.

Ilmalämpöpumpulla on mahdollista myös viilentää huoneilmaa ja kierrättämällä sisäilmaa lämpöpumpun suodattimien läpi myös ilmanlaatu paranee. Muista huoltaa laitetta säännöllisin väliajoin ja pitää se puhtaana. Tällä varmistat, että laite toimii mahdollisimman pitkään sekä energiatehokkaasti. Laadukkaissa lämpöpumpuissa ulkoyksikön sulatus tehdään kuumakaasu tekniikalla, eikä sähkövastusta tarvita. Tämä säästää sähköenergiaa.

Muista laitteen oikeat käyttötavat ja huomioi että päälämmitysjärjestelmän lämpötilan säädöt on asetettu 2–4 astetta ilmalämpöpumpun asetusarvoa matalammalle. Pidä lämpöpumppu lämmityskaudella jäähdytyksellä ja lämmityskaudella lämmityksellä. Varmista että ilmalämpöpumppu ei viilennä samaan aikaan, kun muut lämmityslaitteet tuottavat lämpöä.

Ilmalämpöpumpulla on erittäin nopea takaisinmaksuaika. SCOP-arvolla pystyt varmistamaan lämpöpumpun suorituskyvyn koko vuoden ajalta. Mitoita lämpöpumppu talon tehontarpeen mukaan, eikä pelkästään SCOP-arvon mukaan. Valitse oikean tyyppinen ja kokoinen lämpöpumppu.

Ilmalämpöpumppu ei vaadi vesikiertoista lämmitysjärjestelmää ja soveltuu lähes kaikkiin kohteisiin. Se ei kuitenkaan korvaa ilmastointia. Pyri asentamaan ulko- ja sisäyksikkö mahdollisimman lähelle toisiaan. Hanki ja asennuta ilmalämpöpumppu aina luotettavalla kylmäluvat omaavalla asennusliikkeellä. Veikon Kone auttaa sinua löytämään ratkaisut ja toimenpiteet kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin tai mahdollisiin ongelmiin.

BOSCH CLIMATE 6100 6,5KW ILMALÄMPÖPUMPPU
1 890,00 €
Ei varastossa
Varaa ja nouda
Cyber Week
-48 %
BOSCH CLIMATE COMFORT 8101I 6,5 KW ILMALÄMPÖPUMPPU, RED
1 390,00 €
2 690,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
Cyber Week
-16 %
BOSCH CLIMATE COMFORT 8101I 6,5 KW ILMALÄMPÖPUMPPU, SILVER
2 090,00 €
2 490,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
Cyber Week
-17 %
BOSCH CLIMATE COMFORT 8101I 6,5 KW ILMALÄMPÖPUMPPU
1 890,00 €
2 290,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
Cyber Week
-33 %
BOSCH CLIMATE COMFORT 6101I 5KW ILMALÄMPÖPUMPPU
1 390,00 €
2 090,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
Cyber Week
-14 %
BOSCH CLIMATE COMFORT 9100I 8,5 KW ILMALÄMPÖPUMPPU
2 390,00 €
2 790,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
Cyber Week
-16 %
BOSCH CLIMATE COMFORT 8101I 6,5 KW ILMALÄMPÖPUMPPU, TITAN
2 090,00 €
2 490,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
Cyber Week
-23 %
BOSCH CLIMATE COMFORT 6101I 6,5 KW ILMALÄMPÖPUMPPU
1 690,00 €
2 190,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
FUJI ELECTRIC YUKADAN 09 ILMALÄMPÖPUMPPU
1 490,00 €
Varastossa
CANVAC ILMALÄMPÖUPUMPUN SUOJAKATOS, PUUNVÄRINEN
149,00 €
Varastossa
Varaa ja nouda
Copyright © 2021 Veikon Kone